Revisor

Til revisor ble valgt på årsforsamlingen den 23. januar 2023 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med hovedansvarlig revisor Johan Engstam, for en ettårig mandatperiode.

PwC Sverige

Torsgatan 21

113 21 Stockholm

Telefon: 010-213 30 00

www.pwc.se