Styret

Christopher Kock

Styremedlem og administrerende direktør siden 2022

Født 1992

Erfaring

Christopher Kock er medgründer & deleier og administrerende direktør for Virtune. Han har 11 års erfaring med forretningsutvikling, ledelse og entreprenørskap.

Utdanning

Naturvitenskapelig program på videregående skole.

Pågående styreoppdrag

-

Antall aksjer

6000

Antall opsjoner

1500

Uavhengig i forhold til Selskapet og selskapsledelsen samt Selskapets større aksjeeiere.

Gert Nordin

Styremedlem siden 2022

Født 1958

Erfaring

Grunnlegger av Hexatronic-konsernet. Erfaring som entreprenør og investor innen telekommunikasjon og elektronikkindustrien.

Utdanning

Teknisk fagskole og videreutdanningskurs innen bedriftsøkonomi og ledelse.

Pågående styreoppdrag

Styreleder i Nudge Investment AB

Styremedlem i MastIT Group AB

Varamedlem i Alex-borg i Örebro AB

Antall aksjer

12294

Antall opsjoner

0

Uavhengig i forhold til Selskapet og selskapsledelsen samt Selskapets større aksjeeiere.

John Dalling

Styreformann siden 2022

Født 1976

Erfaring

Har arbeidet som siviløkonom siden tidlig 2000-tallet i selskaper som SCA og Tietoevry. Siste stilling var head of Mergers and Acquisitions på Tietoevry

Utdanning

Master i økonomi fra Handelshøyskolen i Stockholm

Pågående styreoppdrag

Styreformann i Virtune AB, Violet AI AB, Violet Automation AB, Layke Analytics AB

Styremedlem i Blademaster AB

Antall aksjer

3369

Antall opsjoner

0

Ikke uavhengig i forhold til selskapet og selskapsledelsen samt selskapets større aksjeeiere