Sikkerhetsmetode

Virtune har implementert omfattende tiltak for å sikre de underliggende kryptovalutaene som brukes som sikkerhet for våre produkter. Kryptovalutaene oppbevares i 'cold storage' hos ledende oppbevaringsinstitutter, hvor de holdes offline og dermed beskyttes mot online trusler. For å ytterligere forbedre sikkerheten, bruker vi avansert kryptografisk teknologi for å kryptere eiendelene, flere private nøkler, og hvitelisting av lommebøker for å kun godkjenne betrodde lommebøker for utgående transaksjoner. Disse tiltakene samarbeider for å tilby robust beskyttelse for sikkerheten, noe som sikrer det høyeste mulige sikkerhetsnivået.

Sikkerheten er alltid en 100% fysisk replikasjon av de kryptovalutaene som produktet følger. Hvis et produkt for eksempel inneholder 50% Ethereum og 50% Bitcoin, vil vi alltid holde tilsvarende kryptovalutaer hos vårt oppbevaringsinstitutt. Oppbevaringsinstituttet for hvert produkt kan finnes i relevante endelige vilkår.