Finanstilsynet

Virtune AB reguleres dels av loven (2017:630) om tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, dels av loven (1996:1006) om valutaveksling og annen finansiell virksomhet. Virtune AB er registrert som et Finansielt institutt hos Finanstilsynet.


Virtune er for regulering av kryptomarkedet og er forberedt på den kommende EU-forordningen MiCA (Markets in Crypto Assets) som forventes å tre i kraft allerede i Q1 2024.

Klikk her for å laste ned godkjenningen for registreringen.