Virtune Bitcoin ETP

Virtune Bitcoin ETP

Verdens største kryptovaluta

En klimakompensert Bitcoin-investering

Samarbeid med ClimatePartner Sweden

Årlig forvaltningsgebyr på 1,49%

Hva er Bitcoin?

Bitcoin, som ble etablert i 2009, representerer en banebrytende utvikling innen finansteknologi. Det er et regelbasert pengesystem med en fast grense på 21 millioner enheter, noe som sikrer verdien over tid. I dag er det utvunnet ca. 19,6 millioner Bitcoins, og det forventes at den siste Bitcoin vil bli utvunnet rundt år 2140.


Det unike med Bitcoin er halveringsmekanismen, der antallet nye Bitcoins som genereres hvert tiende minutt (for øyeblikket 6,25 Bitcoin) halveres hvert fjerde år. Neste halvering er planlagt til april 2024. Denne metoden ligner på hvordan gull utvinnes, der mengden nytt gull som kommer inn på markedet gradvis reduseres over tid, noe som bidrar til å øke gullets verdi og sjeldenhet. Denne deflasjonsprosessen er et sentralt aspekt som sammenligner Bitcoin med gull, og som understreker Bitcoins potensial som langsiktig verdioppbevaringsmiddel.

Sammenligning av aktivaklasser dette året

AktivaklasseÅrets avkastning (%)
BTC logoBitcoin+103.99%
Nasdaq logoNasdaq+47.60%
Swedish flagOMX 30+4.81%
GoldGull+7.10%
Per 25. oktober, 2023

Effekten av Bitcoin i en tradisjonell portefølje

BTC

Grafen viser effekten av å allokere enten 3 % (oransje) eller 5 % (grønn) til Bitcoin på den samlede avkastningen til en konvensjonell portefølje. En allokering av 3 % eller 5 % til Bitcoin over en femårsperiode (2019-2024) vil øke den samlede avkastningen til den totale porteføljen betydelig.


Vi mener at Bitcoin bør utgjøre 1-5 % av en portefølje og plasseres i den alternative investeringsdelen av en veldiversifisert portefølje.

Produkter

Virtune Bitcoin ETP

Virtune Bitcoin ETP

Verdens største kryptovaluta

En klimanøytral Bitcoin-investering

Samarbeid med ClimatePartner Sweden

1,49% årlig forvaltningsgebyr

Virtune Staked Ethereum ETP

Virtune Staked Ethereum ETP

Verdens nest største kryptovaluta

Staking for forbedret avkastning

Ikke-kustodial staking for økt sikkerhet

1,40% årlig forvaltningsgebyr

Virtune Crypto Top 10 Index ETP

Virtune Crypto Top 10 Index ETP

Bred eksponering for opptil 10 ledende kryptovalutaer

Regelbasert indeksstrategi

Månedlig rebalansering for å gjenspeile nåværende markedsvilkår

1,95% årlig forvaltningsgebyr

Virtune Chainlink ETP

Virtune Chainlink ETP

Chainlink samarbeider med verdensledende finansinstitusjoner

Kobler tradisjonell finans med krypto

1,49% årlig forvaltningsgebyr

Virtune Staked Polkadot ETP

Virtune Staked Polkadot ETP

Kobler sammen blokkjeder

4% ekstra årlig avkastning gjennom staking

Ikke-kustodial staking for økt sikkerhet

1,49% årlig forvaltningsgebyr

Virtune Arbitrum ETP

Virtune Arbitrum ETP

Lag 2-skaleringsløsning for Ethereum

Forbedrer Ethereum's smartkontrakt effektivitet

1,95% årlig forvaltningsgebyr

Virtune Solana ETP

Virtune Solana ETP

Administrerer tusenvis av transaksjoner per sekund

3% ekstra årlig avkastning gjennom staking

Non-custodial staking for økt sikkerhet

Virtune Polygon ETP

Virtune Polygon ETP

Lynraske transaksjoner, minimale avgifter

2% ekstra årlig avkastning gjennom staking

Ikke-kustodial staking for økt sikkerhet

Marknadsutveckling

10 Spot Bitcoin ETFs venter på godkjenning

Noen av verdens største kapitalforvaltere, inkludert BlackRock, med totalt 17,7 billioner dollar under forvaltning, har søkt om Spot Bitcoin ETFs i USA.

MiCA-reguleringen

MiCA-reguleringen (Market in Crypto Assets), som er den første kryptoreguleringen i EU, vil bli innført i 2024, noe som er et viktig regulatorisk fremskritt for hele kryptomarkedet.

Bitcoin-halvering

En naturlig hendelse som forekommer hvert fjerde år der takten på nye Bitcoins som opprettes halveres. Historisk sett har dette medført markedsoppganger for Bitcoin og andre kryptovalutaer.

En 100 % fysisk sikret struktur for maksimal investorbeskyttelse.

I motsetning til mange andre sertifikater på markedet er våre børshandlede produkter (ETP-er) alltid 100 % fysisk sikret, noe som er avgjørende for å garantere verdien av hver enkelt ETP.


Det betyr at vi lagrer tilsvarende kryptovaluta hos vår depotbank Coinbase, i et såkalt cold storage med institusjonelt sikkerhetsnivå.

Trygghet for deg som investor

Sikkerhetsagent

Virtune har en sikkerhetsagent (collateral agent) som har til formål å beskytte og representere investorer i våre produkter. Kryptovalutaene som oppbevares i kjølerom (offline) hos Coinbase, er atskilt fra Virtunes balanse.

Fysisk støttet

Produktet vårt er 100 % fysisk støttet, noe som betyr at vi alltid oppbevarer den tilsvarende kryptovalutaen hos vår depotmottaker Coinbase i et beløp som tilsvarer minst 100 % av verdien av alle våre ETP-er.

Fysisk støttet

Produktene er alltid minst 100% fysisk støttet med tilsvarende kryptovaluta.

Sikker

Institusjonelt sikkerhetsnivå gjennom en rekke sikkerhetstiltak som cold storage.

Enkel tilgang

Lett tilgjengelig via banken din eller spareplattformen uten behov for en separat konto.

Handles direkte

Alltid likvide og handles direkte i børsens åpningstider som en vanlig aksje.

Bærekraftighet er en viktig del av virksomheten vår

Bærekraftighet er en viktig del av virksomheten vår

For Virtune er bærekraftighet en avgjørende faktor for oss, og vi streber etter å tilpasse vår forretningsstrategi med bærekraftighetsinnsats. I en verden der den digitale økonomien utvikler seg raskt, er vi fast bestemt på å lede veien med å tilby miljøvennlige og klimakompenserte børshandlede kryptoprodukter.


Virtunes visjon er klar: å revolusjonere kryptolandskapet ved å integrere bærekraftighet og klimarelaterte spørsmål i alle aspekter av virksomheten vår. Vi forstår de presserende utfordringene med miljøpåvirkning og energiforbruk forbundet med visse kryptokurser. Derfor har vi gjort det til vår oppgave ikke bare å tilby innovative og sofistikerte kryptoprodukter, men også å minimere den miljømessige fotavtrykket til våre operasjoner og produkter.

Climate Partner logo

Klimaprosjekter

Virtune samarbeider med ClimatePartner i våre klimakompenserende tiltak. Vi kompenserer 100% av våre Bitcoin-relaterte utslipp gjennom investeringer i en diversifisert portefølje av prosjekter innen fornybar energi, samfunnspåvirkning og naturbaserte prosjekter. Disse prosjektene er i tråd med FNs 17 bærekraftsmål og oppfyller blant annet The Gold Standard og The Verified Carbon Standard.

KategoriTeknologiStedMer informasjon
Naturbaserte løsningerFornybar energiAsia (kontinentdekkende)
Naturbaserte løsningerVindenergiChile
Fornybare energieremPOWERing (fornybar energi)Afrika (kontinentet)

Christopher

Christopher Kock

CEO & Co-founder

Board member

linkedin
Peter

Peter Arvidsson

COO & Co-founder

linkedin

Daniel Lundberg

CFO

Henry

Henry M. Forelius

Client Director & Partner

+46 73 372 08 00

linkedin
Sofia

Sofia Boström

Head of Marketing

linkedin
Andreas

Andreas Severin

Head Of Institutional Sales

linkedin
Philip

Philip Kantola

Software Engineer

linkedin
Fredrik

Fredrik Djavidi

Senior Advisor

linkedin
Laurent

Laurent Kssis

Executive Strategic Advisor

linkedin
John

John Dalling

Chairman of the board

linkedin
Gert

Gert Nordin

Board member

linkedin

Vilhelm Niklasson

Quantitative Analysis Advisor