Revisor

Till revisor valdes på årsstämman den 23 januari 2023 Öhrlings Price WaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Johan Engstam, för en ettårig mandatperiod.

PwC Sverige

Torsgatan 21

113 21 Stockholm

Telefon: 010-213 30 00

www.pwc.se