Styrelse

Christopher Kock

Styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2022

Född 1992

Erfarenhet

Christopher Kock är medgrundare- & delägare- och verkställande direktör för Virtune. Han har 11 års erfarenhet av affärsutveckling, ledarskap och entreprenörskap.

Utbildning

Naturprogrammet under gymnasiet.

Pågående styrelseuppdrag

-

Antal aktier

6000

Antal aktieoptioner

1500

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Gert Nordin

Styrelseledamot sedan 2022

Född 1958

Erfarenhet

Grundare till Hexatronic-koncernen. Erfarenhet som entreprenör och investerare inom framförallt telekom och elektronik-industrin

Utbildning

Gymnasieingenjör och påbyggnadskurser inom företagsekonomi och management.

Pågående styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Nudge Investment AB'

Styrelseledamot i MastIT Group AB

Styrelsesuppleant i Alex-borg i Örebro AB

Antal aktier

12294

Antal aktieoptioner

0

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.'

John Dalling

Styrelseordförande sedan 2022

Född 1976

Erfarenhet

Arbetat som civilekonom sedan tidigt 00-tal i bolag såsom SCA och Tietoevry. Senaste tjänsten var head of Mergers and Acquistions på Tietoevry

Utbildning

Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Pågående styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Virtune AB, Violet AI AB, Violet Automation AB, Layke Analytics AB

Styrelseledamot i Blademaster AB

Antal aktier

3369

Antal aktieoptioner

0

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare