Säkerhetsmetod

Virtune har implementerat omfattande åtgärder för att säkra de underliggande kryptovalutorna som används som säkerhet för våra produkter. Kryptovalutorna förvaras i “cold storage” hos ledande förvaringsinstitut, där de hålls offline och därmed skyddas från online hot. För att ytterligare förbättra säkerheten använder vi avancerad kryptografisk teknik för att kryptera tillgångarna, flera privata nycklar och vitlistning av plånböcker för att godkänna endast betrodda plånböcker för utgående transaktioner. Dessa åtgärder samverkar för att erbjuda robust skydd för säkerheten vilket därmed säkerställer högsta möjliga säkerhetsnivå.

Säkerheten är alltid en 100% fysisk replikation av de kryptovalutor som produkten följer. Om en produkt exempelvis innehåller 50% Ethereum och 50% Bitcoin, kommer vi alltid att hålla motsvarande kryptovalutor hos vårt förvaringsinstitut. Förvaringsinstiutet för varje produkt kan hittas i relevanta slutliga villkor.