Finansiell kalender

Kommande händelser

Datum
Händelse
2025-04-03
Publicering av årsredovisning 2024
2025-05-21
Årsstämma 2025