Finansinspektionen

Virtune AB regleras dels av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, dels av lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Virtune AB är registrerat som ett Finansiellt institut hos Finansinspektionen.


Virtune är för reglering av kryptomarknaden och är förberedd för den kommande EU-förordningen MiCA (Markets in Crypto Assets) som förväntas träda i kraft redan under Q1 2024.

Klicka här för att ladda ner godkännandet för registreringen.