Virtune Bitcoin ETP

Virtune Bitcoin ETP

Världens största kryptovaluta

En klimatkompenserad Bitcoin-investering

Samarbete med ClimatePartner Sweden

1.49% årlig förvaltningsavgift

Vad är Bitcoin?

Bitcoin, etablerad 2009, representerar en banbrytande utveckling inom finansiell teknologi. Det är ett regelbaserat monetärt system med en bestämd gräns på 21 miljoner enheter, vilket säkerställer dess värde över tid. För närvarande har cirka 19,6 miljoner Bitcoins utvunnits, och det förväntas att den sista Bitcoin kommer att utvinna omkring år 2140.


Unikt för Bitcoin är dess halveringsmekanism, där antalet nya Bitcoin som genereras var tionde minut (för närvarande 6,25 Bitcoin) halveras vart fjärde år. Nästa halvering är planerad till april 2024. Denna metod liknar hur guld utvinns, där mängden nytt guld som kommer in på marknaden gradvis minskar över tid, vilket bidrar till dess värde och sällsynthet. Denna process av deflationärt tryck är en central aspekt som jämför Bitcoin med guld, och framhäver dess potential som en långsiktig värdebevarare., vilket bidrar till dess värde och sällsynthet. Denna process av deflationärt tryck är en central aspekt som jämför Bitcoin med guld, och framhäver dess potential som en långsiktig värdebevarare.

Jämförelse av tillgångsklasser senaste 12 månaderna

TillgångsklassSenaste 12 månaderna (%)
BTC logoBitcoin+103.99%
Nasdaq logoNasdaq+47.60%
Swedish flagOMX 30+4.81%
GoldGuld+7.10%
Per 16 januari 2024

Effekten av Bitcoin i en traditionell portfölj

BTC

Den ovanstående grafen illustrerar hur en allokering av antingen 3% (orange) eller 5% (grön) i Bitcoin kan påverka den övergripande avkastningen av en traditionell portfölj. Att allokera 3% eller 5% till Bitcoin under en 5-årsperiod (2019-2024) skulle betydligt öka den totala portföljens övergripande avkastning.


Vi anser att Bitcoin bör utgöra 1-5% av en portfölj och placeras i den alternativa investeringsdelen i en väldiversifierad portfölj.

Produkter

Virtune Bitcoin ETP

Virtune Bitcoin ETP

Världens största kryptovaluta

Store of value

1.49% årlig förvaltningsavgift

Virtune Staked Ethereum ETP

Virtune Staked Ethereum ETP

Världens näst största kryptovaluta

Staking för förbättrad avkastning

Non-custodial staking för ökad säkerhet

1,40% årlig förvaltningsavgift

Virtune Crypto Top 10 Index ETP

Virtune Crypto Top 10 Index ETP

Bred exponering mot upp till 10 ledande kryptovalutor

Regelbaserad indexstrategi

Månadsvis rebalansering för att spegla aktuella marknadsförhållanden

1,95% årlig förvaltningsavgift

Virtune Chainlink ETP

Virtune Chainlink ETP

Chainlink samarbetar med världsledande finansiella institut

Kopplar samman traditionell finans och krypto

1,49% årlig förvaltningsavgift

Virtune Staked Polkadot ETP

Virtune Staked Polkadot ETP

Kopplar samman blockkedjor

4% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking för ökad säkerhet

Årlig förvaltningsavgift 1,49%

Virtune Arbitrum ETP

Virtune Arbitrum ETP

Skalningslösning för Ethereum

Förbättrar effektiviteten hos Ethereums smarta kontrakt

Årlig förvaltningsavgift 1,95%

Virtune Staked Solana ETP

Virtune Staked Solana ETP

Hanterar tusentals transaktioner per sekund

3% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking för extra ökad säkerhet

Virtune Staked Polygon ETP

Virtune Staked Polygon ETP

Blixtsnabba transaktioner, minimala avgifter

2% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking för ökad säkerhet

Virtune Staked Cardano ETP

Virtune Staked Cardano ETP

Möjliggör enkla globala finansiella transaktioner

2% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking för extra ökad säkerhet

Virtune XRP ETP

Virtune XRP ETP

Billiga och snabba transaktioner

Specialiserad på internationella betalningar

Används av finansinstitut över hela världen

Virtune Avalanche ETP

Virtune Avalanche ETP

Designad för skalbarhet

Växande ekosystem med varierande användningsområden

Smarta kontrakt med stora förmågor

Viktiga händelser 2024

Spot Bitcoin ETFer godkända i USA

10 Spot Bitcoin ETFs är godkända av SEC i USA. Några av världens största kapitalförvaltare, inklusive BlackRock, med totalt 17,7 biljoner dollar i förvaltade tillgångar, har nu lanserat Spot Bitcoin ETF:er i USA.

MiCA-förordningen

MiCA-förordningen (Market in Crypto Assets), som är den första kryptoregleringen i EU, kommer att införas under 2024, vilket är ett viktigt regulatoriskt framsteg för hela kryptomarknaden.

Bitcoin halvering 2024

Bitcoin-halveringen 2024 är viktig för marknaden då den minskar skapandet av nya Bitcoins, vilket kan leda till ökat värde per enhet genom att skapa ökad efterfrågan då utbudet minskar.

En 100% fysiskt backad struktur för maximalt investerarskydd

Till skillnad från många certifikat som finns tillgängliga på marknaden så är våra börshandlade produkter (“ETP”) alltid 100% fysiskt backade, detta är av stor betydelse då det garanterar värdet av varje ETP.


Det innebär att vi förvarar motsvarande kryptovaluta med motsvarande värde hos vårt förvaringsinstitut Coinbase i så kallat cold-storage med institutionell säkerhetsnivå.

Trygghet för dig som investerare

Säkerhetsagent

Virtune har en så kallad säkerhetsagent (Collateral Agent) vars syfte är att skydda och företräda investerarna i våra produkter. Kryptovalutorna som förvaras i cold-storage (offline) hos Coinbase är frånskilda Virtunes egna kapital.

Fysiskt backad

Vår produkt är 100% fysiskt backad vilket innebär att vi alltid förvarar motsvarande kryptovaluta hos vårt förvaringsinstitut Coinbase till ett värde som motsvarar minst 100% av värdet på alla våra ETPer.

Säkert

Virtune erbjuder ett utbud av reglerade och fysiskt backade kryptovaluta-ETP:er med institutionsklassad säkerhet tillgängliga på reglerade marknader. Coinbase, den globala ledaren inom institutionella förvaringslösningar, fungerar som förvaringsinstitut för att säkert lagra de underliggande kryptovalutorna i cold-storage.

Handlas direkt

Virtunes produkter handlas direkt på reglerade börser på ett lika enkelt sätt som att handla en aktie via din nätmäklare. Produkterna kan hållas i ditt ISK (Investeringssparkonto) eller kapitalförsäkring, vilket potentiellt kan ge skattefördelar.

Hållbarhet är en viktig del av vår verksamhet

Hållbarhet är en viktig del av vår verksamhet

På Virtune är hållbarhet en viktig faktor för oss och vi strävar efter att förena vår affärsstrategi med hållbarhetsinsatser. I en värld där den digitala ekonomin snabbt utvecklas är vi fast beslutna att leda vägen till att erbjuda miljöansvariga och klimatkompenserade krypto ETP:er.


Virtunes vision är tydlig: att revolutionera kryptolandskapet genom att integrera hållbarhet och klimatrelaterade frågor i varje del av vår verksamhet. Vi förstår de påtryckande utmaningarna med miljöpåverkan och energiförbrukning kopplade till vissa kryptovalutor. Det är därför vi har gjort det till vårt uppdrag att inte bara erbjuda innovativa och sofistikerade krypto ETP:er utan även att minimera vår verksamhet och våra produkters klimatpåverkan.

Climate Partner logo

Klimatprojekt

Virtune samarbetar med ClimatePartner Sweden AB för våra klimatkompenserande insatser. Vi kompenserar årligen till ett värde som motsvarar en förutbestämd andel av vårt totala förvaltade kapital genom investeringar i en diversifierad portfölj av projekt inom förnybar energi, social impact och naturbaserade projekt. Denna procentuella andel av vårt totala förvaltade kapital ses över årligen och anpassas efter rådande förhållanden. Dessa projekt är i linje med Förenta nationernas 17 hållbarhetsmål och uppfyller bland annat The Gold Standard och The Verified Carbon Standard.

KategoriTeknikPlatsMer information
Naturbaserade lösningarFörnybar energiAsien (kontinent täckande)
Naturbaserade lösningarVindkraftChile
Förnybar energiemPOWERing (förnybar energi)Afrika (kontinenten)
Naturbaserade lösningarAssisterad naturlig regenereringEtiopien

Christopher

Christopher Kock

CEO & Co-founder

Board member

linkedin
Peter

Peter Arvidsson

COO & Co-founder

linkedin

Daniel Lundberg

CFO

Henry

Henry M. Forelius

Client Director & Partner

linkedin
Sofia

Sofia Boström

Head of Marketing

linkedin
Andreas

Andreas Severin

Head Of Institutional Sales

linkedin
Philip

Philip Kantola

Software Engineer

linkedin
Farnoosh

Farnoosh Allahgholi

Operation Manager

linkedin
Erik

Erik Fischbeck

Chairman of the board

linkedin
Fredrik

Fredrik Djavidi

Board member

linkedin
Laurent

Laurent Kssis

Board member

linkedin
Gert

Gert Nordin

Senior Advisor

linkedin

Vilhelm Niklasson

Quantitative Analysis Advisor