Årlig stakingbelöning:

4%

Polkadot logo

Protokollet som knyter samman blockkedjor

Polkadot är en banbrytande blockchain-teknologi som syftar till att sammanlänka flera specialiserade blockkedjor till ett enda, enhetligt nätverk. Dess mål är att uppnå sann interoperabilitet och skalbarhet genom att möjliggöra för olika blockkedjor att kommunicera och dela data och transaktioner. Denna strategi förbättrar funktionaliteten och effektiviteten hos de enskilda blockkedjorna, samtidigt som den upprätthåller hög säkerhet och decentralisering. Polkadot representerar ett betydande framsteg i utvecklingen av blockchain-teknologin, och adresserar några av de begränsningar som tidigare blockchain-nätverk haft.

Nyckelfunktioner hos Polkadot:

Överbryggar blockkedjor

Polkadot är en nyskapande multi-blockkedjeplattform som låter olika blockkedjor säkert och förtroendefritt överföra meddelanden och värden. Skapat av Web3 Foundation, syftar Polkadot till att skapa ett fullständigt decentraliserat internet där användarna styr. Plattformen möjliggör informations- och transaktionsutbyte mellan oberoende blockkedjor genom Polkadots reläkedja.

Förbättrad flexibilitet och skalbarhet

Dess distinkta funktion är förmågan att stödja flera kedjor, kallade parachains, inom samma nätverk. Parachains kan ha egna tokens och specialiseras för olika behov, men drar nytta av Polkadots gemensamma säkerhet. Detta gör Polkadot extremt flexibelt och skalbart, anpassat för en rad blockkedjor.

Polkadot 2.0

Polkadot 2.0 är en kommande stor uppgradering av Polkadot-blockkedjan, som introducerar ett mer flexibelt, marknadsdrivet system för att fördela nätverksresurser såsom blockutrymme och beräkningskraft. Detta gör att systemet bättre kan hantera sina beräkningsresurser baserat på faktisk efterfrågan, vilket optimerar effektiviteten. Polkadot 2.0 markerar en övergång från ett blockkedjefokuserat ekosystem till ett applikationsfokuserat, vilket öppnar nya horisonter för decentraliserade applikationer. Detta gör det enklare, säkrare och mer ekonomiskt att skala projekt efter behov.

Symbol

Fördelarna med staking

Belöningar:
Precis som en bank ger dig ränta för att behålla dina pengar hos dem, ger staking dig belöningar i form av ytterligare kryptovaluta.

Passiv inkomst:
När du har stakeat din kryptovaluta kan du tjäna belöningar utan att göra något. Detta kan ses som en form av passiv inkomst.

Nätverksdeltagande:
Staking spelar en viktig roll i nätverket för att en blockkedja ska fungera. Ju fler som deltar i staking, desto säkrare blir nätverket.

Hur fungerar staking i vår produkt?

Polkadot blir stakat direkt från cold-storage hos vårt förvaringsinstitut Coinbase.

Staking belöningarna betalas ut löpande i form av nya Polkadot.

Nya Polkadot adderas löpande till produkten vilket leder till att den extra avkastning som genereras till följd av staking speglas i kursen för ETPn dagligen.

Detta leder till Virtune Staked Polkadot ETP ger exponering mot Polkadot med förbättrad avkastning genom staking.

Trygghet för dig som investerare

Non-custodial staking

Vi använder oss av non-custodial staking vilket betyder att vi endast stakar direkt från cold-storage. Detta innebär att vi under inga omständigheter överför kryptovalutor till tredjepart utanför vår kontroll.

Säkerhetsagent

Virtune har en så kallad säkerhetsagent (Collateral Agent) vars syfte är att skydda och företräda investerarna i våra produkter. Kryptovalutorna som förvaras i cold-storage (offline) hos Coinbase är frånskilda Virtunes egna kapital.

Likviditet

Vi stakar som mest 40% av Polkadot-innehavet medan 60% förblir unstakat. Det resulterar i att produkten kan köpas och säljas fritt utan inlåsning.

Fysiskt backad

Vår produkt är 100% fysiskt backad vilket innebär att vi alltid förvarar Polkadot hos vårt förvaringsinstitut Coinbase till ett värde som motsvarar minst 100% av värdet på alla våra ETPer.

Säkert

Virtune Staked Polkadot ETP ger exponering mot Polkadot genom en 100 % fysiskt backad och reglerad investeringsprodukt noterad på Nasdaq Stockholm. Coinbase, som är världsledande inom institutionella förvaringslösningar, agerar förvaringsinstitut för säker förvaring av Polkadot i cold-storage.

Handlas direkt

Denna produkt ger dig möjlighet att exponera dig mot Polkadot på ett lika enkelt sätt som när du handlar en aktie via din nätmäklare. Din investering i Polkadot hanteras tillsammans med dina övriga värdepappersinvesteringar. Produkten kan även förvaras i ditt ISK eller kapitalförsäkring, vilket kan medföra skattemässiga fördelar.

Historisk utveckling

Senast uppdaterad: 2024-07-19

No data available between the given time interval

Jämför utveckling:

VIRDOT

Offentliggjort Polkadot-innehav för ökad transparens

Virtune har som ett led i sitt arbete mot att vara helt transparent offentliggjort vårt Polkadot-innehav och vår publika plånboksadress. Detta möjliggör för investerare att själva verifiera på blockkedjan att vår produkt alltid är 100% backad av Polkadot.

DOT
320068.567
0.101310
100.00%

Senast uppdaterad: 2024-07-19

Hur du investerar

Våra produkter kan handlas via en traditionell depå hos flera nätmäklare.

Avanza
Nordnet logo
Handlesbanken logo
Pareto logo

Nyckelinformation och dokument

Produktinformation
1.49%
VIRDOT SS
SE0021148129
Virtune AB (Publ)
A4AFYC
Produktstatistik

Senast uppdaterad : 2024-07-19

$1 992 619
3159284
$0.63
2024-01-10
0.10131048
Partners
Coinbase Custody Trust Company, LLC
Flow Traders B.V.
Flow Traders B.V
The Law Debenture Trust Corporation PLC
Formidium Corp.
Relevanta dokument
Börsinformation
BörsBörskodMarknadsgarantListningsdatumBloomberg kod
Nasdaq StockholmVIRDOTFlow Traders B.V.2024-01-10VIRDOT
Historisk utveckling

Senast uppdaterad : 2024-07-19

ÅrQ1Q2Q3Q4YTD
2024 -25.11%-1.05% -9.90%

Användningsområden

Se våra andra produkter

Virtune Bitcoin ETP

Virtune Bitcoin ETP

Världens största kryptovaluta

Store of value

1.49% årlig förvaltningsavgift

Virtune Staked Ethereum ETP

Virtune Staked Ethereum ETP

Världens näst största kryptovaluta

Staking för förbättrad avkastning

Non-custodial staking för ökad säkerhet

1,40% årlig förvaltningsavgift

Virtune Crypto Top 10 Index ETP

Virtune Crypto Top 10 Index ETP

Bred exponering mot upp till 10 ledande kryptovalutor

Regelbaserad indexstrategi

Månadsvis rebalansering för att spegla aktuella marknadsförhållanden

1,95% årlig förvaltningsavgift

Virtune Chainlink ETP

Virtune Chainlink ETP

Chainlink samarbetar med världsledande finansiella institut

Kopplar samman traditionell finans och krypto

1,49% årlig förvaltningsavgift

Virtune Arbitrum ETP

Virtune Arbitrum ETP

Skalningslösning för Ethereum

Förbättrar effektiviteten hos Ethereums smarta kontrakt

Årlig förvaltningsavgift 1,95%

Virtune Staked Solana ETP

Virtune Staked Solana ETP

Hanterar tusentals transaktioner per sekund

3% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking för extra ökad säkerhet

Virtune Staked Polygon ETP

Virtune Staked Polygon ETP

Blixtsnabba transaktioner, minimala avgifter

2% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking för ökad säkerhet

Virtune Staked Cardano ETP

Virtune Staked Cardano ETP

Möjliggör enkla globala finansiella transaktioner

2% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking för extra ökad säkerhet

Virtune XRP ETP

Virtune XRP ETP

Billiga och snabba transaktioner

Specialiserad på internationella betalningar

Används av finansinstitut över hela världen

Virtune Avalanche ETP

Virtune Avalanche ETP

Designad för skalbarhet

Växande ekosystem med varierande användningsområden

Smarta kontrakt med stora förmågor

Vanliga frågor

Svenskt bolag

Virtune är ett svenskt bolag med svenska ägare och med sitt säte på Kungsgatan 26, Stockholm.

Betrodda partners

Virtune samarbetar med internationella och marknadsledande partners för att skapa säkra och innovativa investeringsprodukter.

Finansiellt institut

Virtune är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen för att förvalta och driva handel med kryptovalutor.

Handla med ditt ISK på

Virtune logo

Vi är Virtune

Vårt namn, Virtune, kommer från orden virtual och fortune. Vi tror starkt på att framtiden för kryptomarknaden bjuder på spännande möjligheter. Vi erbjuder både institutionella och privata investerare tillgång till krypto genom traditionella finansiella produkter som handlas på Nasdaq Stockholm.