Årlig stakingbelöning:

2%

Polygon-logo

Omedelbar transaktionsverifiering

Polygon (tidigare känd som Matic Network) syftar till att lösa några av de vanligaste problemen med traditionella blockkedjor som Ethereum, inklusive skalbarhet, transaktionshastighet och kostnad. Genom att tillhandahålla en flerskiktad arkitektur som stödjer byggnad av diverse dApps, möjliggör Polygon för utvecklare att skapa skalbara och användarvänliga applikationer utan att kompromissa med säkerhet. Kärnan i Polygons lösning är dess sidokedjor, som kör parallellt med Ethereum-huvudkedjan, vilket möjliggör högpresterande och kostnadseffektiva transaktioner.

Nyckelfunktioner hos Polygon:

Förbättrar Ethereums Effektivitet

Polygon MATIC optimerar Ethereum genom att öka transaktionshastigheten och minska kostnaderna genom sina lager 2-lösningar, vilket gör Ethereum skalbart och mer användarvänligt.

Engagemang för Miljövänlighet

Polygon använder en Proof of Stake (PoS)-mekanism som avsevärt minskar energiförbrukningen jämfört med traditionella Proof of Work (PoW)-nätverk, vilket främjar ett grönare blockchain-ekosystem.

Fördelarna med staking

Belöningar:
Precis som en bank ger dig ränta för att behålla dina pengar hos dem, ger staking dig belöningar i form av ytterligare kryptovaluta.

Passiv inkomst:
När du har stakeat din kryptovaluta kan du tjäna belöningar utan att göra något. Detta kan ses som en form av passiv inkomst.

Nätverksdeltagande:
Staking spelar en viktig roll i nätverket för att en blockkedja ska fungera. Ju fler som deltar i staking, desto säkrare blir nätverket.

Hur fungerar staking i vår produkt?

Polygon blir stakat direkt från cold-storage hos vårt förvaringsinstitut Coinbase.

Staking belöningarna betalas ut löpande i form av nya Polygon.

Nya Polygon adderas löpande till produkten vilket leder till att den extra avkastning som genereras till följd av staking speglas i kursen för ETPn dagligen.

Detta leder till Virtune Staked Polygon ETP ger exponering mot Polygon med förbättrad avkastning genom staking.

Trygghet för dig som investerare

Non-custodial staking

Vi använder oss av non-custodial staking vilket betyder att vi endast stakar direkt från cold-storage. Detta innebär att vi under inga omständigheter överför kryptovalutor till tredjepart utanför vår kontroll.

Säkerhetsagent

Virtune har en så kallad säkerhetsagent (Collateral Agent) vars syfte är att skydda och företräda investerarna i våra produkter. Kryptovalutorna som förvaras i cold-storage (offline) hos Coinbase är frånskilda Virtunes egna kapital.

Likviditet

Vi stakar som mest 70% av Polygon-innehavet medan 30% förblir unstakat. Det resulterar i att produkten kan köpas och säljas fritt utan inlåsning.

Fysiskt backad

Vår produkt är 100% fysiskt backad vilket innebär att vi alltid förvarar Polygon hos vårt förvaringsinstitut Coinbase till ett värde som motsvarar minst 100% av värdet på alla våra ETPer.

Säkert

Virtune Staked Polygon ETP ger exponering mot Polygon genom en 100 % fysiskt backad och reglerad investeringsprodukt noterad på Nasdaq Stockholm. Coinbase, som är världsledande inom institutionella förvaringslösningar, agerar förvaringsinstitut för säker förvaring av Polygon i cold-storage.

Handlas direkt

Denna produkt ger dig möjlighet att exponera dig mot Polygon på ett lika enkelt sätt som när du handlar en aktie via din nätmäklare. Din investering i Polygon hanteras tillsammans med dina övriga värdepappersinvesteringar. Produkten kan även förvaras i ditt ISK eller kapitalförsäkring, vilket kan medföra skattemässiga fördelar.

Historisk utveckling

Senast uppdaterad: 2024-07-19

No data available between the given time interval

Jämför utveckling:

VIRPOLY

Hur du investerar

Våra produkter kan handlas via en traditionell depå hos flera nätmäklare.

Avanza
Nordnet logo
Handlesbanken logo
Pareto logo

Nyckelinformation och dokument

Produktinformation
1.95%
VIRPOLY SS
SE0021630217
Virtune AB (Publ)
A4AGZP
Produktstatistik

Senast uppdaterad : 2024-07-19

$649 714
1250000
$0.52
2024-04-10
1.00013752
Partners
Coinbase Custody Trust Company, LLC
Flow Traders B.V.
Flow Traders B.V
The Law Debenture Trust Corporation PLC
Formidium Corp.
Relevanta dokument
Börsinformation
BörsBörskodMarknadsgarantListningsdatumBloomberg kod
Nasdaq StockholmVIRPOLYFlow Traders B.V.2024-04-10VIRPOLY
Historisk utveckling

Senast uppdaterad : 2024-07-19

ÅrQ1Q2Q3Q4YTD
2024 -6.32% -43.59%

Användningsområden

Se våra andra produkter

Virtune Bitcoin ETP

Virtune Bitcoin ETP

Världens största kryptovaluta

Store of value

1.49% årlig förvaltningsavgift

Virtune Staked Ethereum ETP

Virtune Staked Ethereum ETP

Världens näst största kryptovaluta

Staking för förbättrad avkastning

Non-custodial staking för ökad säkerhet

1,40% årlig förvaltningsavgift

Virtune Crypto Top 10 Index ETP

Virtune Crypto Top 10 Index ETP

Bred exponering mot upp till 10 ledande kryptovalutor

Regelbaserad indexstrategi

Månadsvis rebalansering för att spegla aktuella marknadsförhållanden

1,95% årlig förvaltningsavgift

Virtune Chainlink ETP

Virtune Chainlink ETP

Chainlink samarbetar med världsledande finansiella institut

Kopplar samman traditionell finans och krypto

1,49% årlig förvaltningsavgift

Virtune Staked Polkadot ETP

Virtune Staked Polkadot ETP

Kopplar samman blockkedjor

4% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking för ökad säkerhet

Årlig förvaltningsavgift 1,49%

Virtune Arbitrum ETP

Virtune Arbitrum ETP

Skalningslösning för Ethereum

Förbättrar effektiviteten hos Ethereums smarta kontrakt

Årlig förvaltningsavgift 1,95%

Virtune Staked Solana ETP

Virtune Staked Solana ETP

Hanterar tusentals transaktioner per sekund

3% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking för extra ökad säkerhet

Virtune Staked Cardano ETP

Virtune Staked Cardano ETP

Möjliggör enkla globala finansiella transaktioner

2% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking för extra ökad säkerhet

Virtune XRP ETP

Virtune XRP ETP

Billiga och snabba transaktioner

Specialiserad på internationella betalningar

Används av finansinstitut över hela världen

Virtune Avalanche ETP

Virtune Avalanche ETP

Designad för skalbarhet

Växande ekosystem med varierande användningsområden

Smarta kontrakt med stora förmågor

Vanliga frågor

Svenskt bolag

Virtune är ett svenskt bolag med svenska ägare och med sitt säte på Kungsgatan 26, Stockholm.

Betrodda partners

Virtune samarbetar med internationella och marknadsledande partners för att skapa säkra och innovativa investeringsprodukter.

Finansiellt institut

Virtune är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen för att förvalta och driva handel med kryptovalutor.

Handla med ditt ISK på

Virtune logo

Vi är Virtune

Vårt namn, Virtune, kommer från orden virtual och fortune. Vi tror starkt på att framtiden för kryptomarknaden bjuder på spännande möjligheter. Vi erbjuder både institutionella och privata investerare tillgång till krypto genom traditionella finansiella produkter som handlas på Nasdaq Stockholm.