Bitcoin

42.44%

Ethereum

40.77%

Polkadot

4.74%

Chainlink

3.91%

Litecoin

2.77%

Uniswap

2.14%

Stellar

1.67%

Arbitrum

1.56%

Endast kryptovalutor som är en del av Nasdaq Crypto Index inkluderas. Läs mer om Nasdaq Crypto Index här.

Virtunes index överpresterar mot Bitcoin historiskt

Virtune Index

205.11%

Bitcoin

128.11%

Tidsperiod: 1 Jan 2021 - 1 Mars 2024

Virtune Vinter Crypto Top 10 Index

Månatlig rebalansering

Rebalansering genomförs varje månad för att spegla kryptomarknadens utveckling, där fördelningen av varje kryptovaluta justeras. I samband med rebalanseringen kan befintliga kryptovalutor exkluderas och nya kan läggas till i portföljen.

Hur kryptovalutor väljs i portföljen

Trygghet för dig som investerare

Säkerhetsagent

Virtune har en så kallad säkerhetsagent (Collateral Agent) vars syfte är att skydda och företräda investerarna i våra produkter. Kryptovalutorna som förvaras i cold-storage (offline) hos Coinbase är frånskilda Virtunes egna kapital.

Reglerat index

Virtune använder ett reglerat index under Benchmarkförordningen med tydliga regler och kriterier vilket säkerställer att endast kvalificerade kryptovalutor inkluderas.

Fysiskt backad

Vår produkt är 100% fysiskt backad vilket innebär att vi alltid förvarar kryptovalutor hos vårt förvaringsinstitut Coinbase till ett värde som motsvarar minst 100% av värdet på alla våra ETPer.

Virtune VS Bitcoin & Ethereum certifikat på Nasdaq

EgenskaperVirtuneCertifikat
Fysiskt backad
Avgift1.95%2.5%
Flera kryptovalutor
Månatlig ombalansering

Handla med ditt ISK på

Fysiskt backad

Produkterna är alltid minst 100% fysiskt backade med motsvarande kryptovalutor

Säkert

Institutionell säkerhetsnivå genom en rad säkerhetsåtgärder såsom cold storage

Enkel åtkomst

Lättillgänglig via din bank eller sparplattform utan behov av ett separat konto

Handlas direkt

Alltid likvida och handlas direkt under börsens öppettider som en vanlig aktie

virtune logo

Vi är Virtune

Vårt namn, Virtune, kommer från orden virtual och fortune. Vi tror starkt på att framtiden för kryptomarknaden bjuder på spännande möjligheter. Vi erbjuder både institutionella och privata investerare tillgång till krypto genom traditionella finansiella produkter som handlas på Nasdaq Stockholm.

Se våra andra produkter

Virtune Bitcoin ETP

Virtune Bitcoin ETP

Världens största kryptovaluta

En koldioxidneutral Bitcoin-investering

Samarbete med ClimatePartner Sweden

1.49% årlig förvaltningsavgift

Virtune Staked Ethereum ETP

Virtune Staked Ethereum ETP

Världens näst största kryptovaluta

Staking för förbättrad avkastning

Non-custodial staking för ökad säkerhet

1,40% årlig förvaltningsavgift

Virtune Chainlink ETP

Virtune Chainlink ETP

Chainlink samarbetar med världsledande finansiella institut

Kopplar samman traditionell finans och krypto

1,49% årlig förvaltningsavgift

Virtune Staked Polkadot ETP

Virtune Staked Polkadot ETP

Kopplar samman blockkedjor

4% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking för ökad säkerhet

Årlig förvaltningsavgift 1,49%

Virtune Arbitrum ETP

Virtune Arbitrum ETP

Skalningslösning för Ethereum

Förbättrar effektiviteten hos Ethereums smarta kontrakt

Årlig förvaltningsavgift 1,95%

Virtune Solana ETP

Virtune Solana ETP

Hanterar tusentals transaktioner per sekund

3% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking för extra ökad säkerhet

Virtune Polygon ETP

Virtune Polygon ETP

Blixtsnabba transaktioner, minimala avgifter

2% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking för ökad säkerhet

Vanliga frågor

Bred kryptoexponering

Virtunes produkter erbjuder regelbaserade investeringsstrategier och exponering mot kryptovalutor kombinerat med staking på ett enkelt och säkert sätt.

Svenskt bolag

Virtune är ett svenskt bolag med svenska ägare och med sitt säte på Kungsgatan 26, Stockholm.

Betrodda partners

Virtune samarbetar med internationella och marknadsledande partners för att skapa säkra och innovativa investeringsprodukter.

Finansiellt institut

Virtune är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen för att förvalta och driva handel med kryptovalutor.

Handla med ditt ISK på