Arbitrum Logo

Framtiden för Ethereum

eth-logo

Vad är Arbitrium?

Arbitrum är en Ethereum-nivå 2-skalningslösning som förbättrar smarta kontraktens skalbarhet och effektivitet. Den bearbetar transaktioner off-chain och rapporterar resultaten till huvudkedjan, vilket minskar belastningen på Ethereum-nätverket och resulterar i snabbare transaktionstider och lägre avgifter. Arbitrums viktiga aspekter inkluderar ökad transaktionsgenomströmning off-chain, förhöjd säkerhet genom Ethereum-mekanismer, kompatibilitet med befintligt ekosystem och särskilt minskade transaktionskostnader genom off-chain-bearbetning. Denna innovation positionerar Arbitrum som en central utveckling inom blockkedje- och kryptovalutateknologier.

Nyckelfunktioner hos Arbitrum:

Skalningslösning på nivå 2 för Ethereum:

Arbitrum spelar en central roll som en Ethereum-nivå 2-skalningslösning, skräddarsydd för att förbättra skalbarheten och effektiviteten hos Ethereums smarta kontrakt och samtidigt upprätthålla den robusta säkerheten hos Ethereum-blockkedjan.

Off-chain transaktionsbearbetning:

Genom att bearbeta transaktioner utanför Ethereums huvudkedja minskar Arbitrum betydligt belastningen på Ethereum-nätverket. Den rapporterar sedan de sammanställda resultaten tillbaka till huvudkedjan, vilket resulterar i snabbare transaktionstider och lägre transaktionsavgifter.

Optimerad skalbarhet och säkerhet:

Arbitrum utmärker sig genom optimerad skalbarhet med ökad transaktionsgenomströmning off-chain och förhöjd säkerhet genom att dra nytta av de underliggande säkerhetsmekanismerna hos Ethereum.

Kompatibilitet och minskade transaktionskostnader:

Dessutom möjliggör Arbitrum enkel migration av decentraliserade applikationer genom kompatibilitet med Ethereums befintliga ekosystem. En betydande fördel är de minskade transaktionskostnaderna som uppnås genom bearbetning av transaktioner off-chain, vilket positionerar Arbitrum som en nyckelutveckling inom blockkedje- och kryptovalutateknologier.

Fysiskt backad

Produkterna är alltid minst 100% fysiskt backade med motsvarande kryptovalutor

Säkert

Institutionell säkerhetsnivå genom en rad säkerhetsåtgärder såsom cold storage

Enkel åtkomst

Lättillgänglig via din bank eller sparplattform utan behov av ett separat konto

Handlas direkt

Alltid likvida och handlas direkt under börsens öppettider som en vanlig aktie

Trygghet för dig som investerare

Fysiskt backad

Vår produkt är 100% fysiskt backad vilket innebär att vi alltid förvarar Bitcoin hos vårt förvaringsinstitut Coinbase till ett värde som motsvarar minst 100% av värdet på alla våra ETPer.

Säkerhetsagent

Virtune har en så kallad säkerhetsagent (Collateral Agent) vars syfte är att skydda och företräda investerarna i våra produkter. Kryptovalutorna som förvaras i cold-storage (offline) hos Coinbase är frånskilda Virtunes egna kapital.

virtune logo

Vi är Virtune

Vårt namn, Virtune, kommer från orden virtual och fortune. Vi tror starkt på att framtiden för kryptomarknaden bjuder på spännande möjligheter. Vi erbjuder både institutionella och privata investerare tillgång till krypto genom traditionella finansiella produkter som handlas på Nasdaq Stockholm.

Användningsområden

Se våra andra produkter

Virtune Bitcoin ETP

Virtune Bitcoin ETP

Världens största kryptovaluta

En koldioxidneutral Bitcoin-investering

Samarbete med ClimatePartner Sweden

1.49% årlig förvaltningsavgift

Virtune Staked Ethereum ETP

Virtune Staked Ethereum ETP

Världens näst största kryptovaluta

Staking för förbättrad avkastning

Non-custodial staking för ökad säkerhet

1,40% årlig förvaltningsavgift

Virtune Crypto Top 10 Index ETP

Virtune Crypto Top 10 Index ETP

Bred exponering mot upp till 10 ledande kryptovalutor

Regelbaserad indexstrategi

Månadsvis rebalansering för att spegla aktuella marknadsförhållanden

1,95% årlig förvaltningsavgift

Virtune Chainlink ETP

Virtune Chainlink ETP

Chainlink samarbetar med världsledande finansiella institut

Kopplar samman traditionell finans och krypto

1,49% årlig förvaltningsavgift

Virtune Staked Polkadot ETP

Virtune Staked Polkadot ETP

Kopplar samman blockkedjor

4% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking för ökad säkerhet

Årlig förvaltningsavgift 1,49%

Virtune Solana ETP

Virtune Solana ETP

Hanterar tusentals transaktioner per sekund

3% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking för extra ökad säkerhet

Virtune Polygon ETP

Virtune Polygon ETP

Blixtsnabba transaktioner, minimala avgifter

2% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking för ökad säkerhet

Vanliga frågor

Bred kryptoexponering

Virtunes produkter erbjuder regelbaserade investeringsstrategier och exponering mot kryptovalutor kombinerat med staking på ett enkelt och säkert sätt.

Svenskt bolag

Virtune är ett svenskt bolag med svenska ägare och med sitt säte på Kungsgatan 26, Stockholm.

Betrodda partners

Virtune samarbetar med internationella och marknadsledande partners för att skapa säkra och innovativa investeringsprodukter.

Finansiellt institut

Virtune är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen för att förvalta och driva handel med kryptovalutor.

Handla med ditt ISK på