Polkadot logo

Kryptovalutan som knyter samman blockkedjor

En förbättrad Polkadot-investering

Staked Polkadot ger dig 4% i extra årlig avkastning på din Polkadot-investering.

Yield graph

Polkadot + staking

Polkadot

Ovanstående graf är endast i illustrativt syfte.

Polkadot icon

Vad är Polkadot?

Polkadot är en banbrytande blockchain-teknologi som syftar till att sammanlänka flera specialiserade blockkedjor till ett enda, enhetligt nätverk. Dess mål är att uppnå sann interoperabilitet och skalbarhet genom att möjliggöra för olika blockkedjor att kommunicera och dela data och transaktioner. Denna strategi förbättrar funktionaliteten och effektiviteten hos de enskilda blockkedjorna, samtidigt som den upprätthåller hög säkerhet och decentralisering. Polkadot representerar ett betydande framsteg i utvecklingen av blockchain-teknologin, och adresserar några av de begränsningar som tidigare blockchain-nätverk haft.

Nyckelfunktioner hos Polkadot:

Överbryggar blockkedjor

Polkadot är en nyskapande multi-blockkedjeplattform som låter olika blockkedjor säkert och förtroendefritt överföra meddelanden och värden. Skapat av Web3 Foundation, syftar Polkadot till att skapa ett fullständigt decentraliserat internet där användarna styr. Plattformen möjliggör informations- och transaktionsutbyte mellan oberoende blockkedjor genom Polkadots reläkedja.

Förbättrad flexibilitet och skalbarhet

Dess distinkta funktion är förmågan att stödja flera kedjor, kallade parachains, inom samma nätverk. Parachains kan ha egna tokens och specialiseras för olika behov, men drar nytta av Polkadots gemensamma säkerhet. Detta gör Polkadot extremt flexibelt och skalbart, anpassat för en rad blockkedjor.

Fördelarna med staking

Belöningar:
Precis som en bank ger dig ränta för att behålla dina pengar hos dem, ger staking dig belöningar i form av ytterligare kryptovaluta.

Passiv inkomst:
När du har stakeat din kryptovaluta kan du tjäna belöningar utan att göra något. Detta kan ses som en form av passiv inkomst.

Nätverksdeltagande:
Staking spelar en viktig roll i nätverket för att en blockkedja ska fungera. Ju fler som deltar i staking, desto säkrare blir nätverket

Hur fungerar staking i vår produkt?

Polkadot blir stakat direkt från cold-storage hos vårt förvaringsinstitut Coinbase.

Staking belöningarna betalas ut löpande i form av nya Polkadot

Nya Polkadot adderas löpande till produkten vilket leder till att den extra avkastning som genereras till följd av staking speglas i kursen för ETPn dagligen.

Detta leder till Virtune Staked Polkadot ETP ger exponering mot Polkadot med förbättrad avkastning genom staking.

Fysiskt backad

Produkterna är alltid minst 100% fysiskt backade med motsvarande kryptovalutor

Säkert

Institutionell säkerhetsnivå genom en rad säkerhetsåtgärder såsom cold storage

Enkel åtkomst

Lättillgänglig via din bank eller sparplattform utan behov av ett separat konto

Handlas direkt

Alltid likvida och handlas direkt under börsens öppettider som en vanlig aktie

Trygghet för dig som investerare

Non-custodial staking

Vi använder oss av non-custodial staking vilket betyder att vi endast stakar direkt från cold-storage. Detta innebär att vi under inga omständigheter överför kryptovalutor till tredjepart utanför vår kontroll.

Säkerhetsagent

Virtune har en så kallad säkerhetsagent (Collateral Agent) vars syfte är att skydda och företräda investerarna i våra produkter. Kryptovalutorna som förvaras i cold-storage (offline) hos Coinbase är frånskilda Virtunes egna kapital.

Likviditet

Vi stakar som mest 40% av Polkadot-innehavet medan 60% förblir unstakat. Det resulterar i att produkten kan köpas och säljas fritt utan inlåsning.

Fysiskt backad

Vår produkt är 100% fysiskt backad vilket innebär att vi alltid förvarar Polkadot hos vårt förvaringsinstitut Coinbase till ett värde som motsvarar minst 100% av värdet på alla våra ETPer.

Virtune logo

Vi är Virtune

Vårt namn, Virtune, kommer från orden virtual och fortune. Vi tror starkt på att framtiden för kryptomarknaden bjuder på spännande möjligheter. Vi erbjuder både institutionella och privata investerare tillgång till krypto genom traditionella finansiella produkter som handlas på Nasdaq Stockholm.

Användningsområden

Se våra andra produkter

Virtune Bitcoin ETP

Virtune Bitcoin ETP

Världens största kryptovaluta

En koldioxidneutral Bitcoin-investering

Samarbete med ClimatePartner Sweden

1.49% årlig förvaltningsavgift

Virtune Staked Ethereum ETP

Virtune Staked Ethereum ETP

Världens näst största kryptovaluta

Staking för förbättrad avkastning

Non-custodial staking för ökad säkerhet

1,40% årlig förvaltningsavgift

Virtune Crypto Top 10 Index ETP

Virtune Crypto Top 10 Index ETP

Bred exponering mot upp till 10 ledande kryptovalutor

Regelbaserad indexstrategi

Månadsvis rebalansering för att spegla aktuella marknadsförhållanden

1,95% årlig förvaltningsavgift

Virtune Chainlink ETP

Virtune Chainlink ETP

Chainlink samarbetar med världsledande finansiella institut

Kopplar samman traditionell finans och krypto

1,49% årlig förvaltningsavgift

Virtune Arbitrum ETP

Virtune Arbitrum ETP

Skalningslösning för Ethereum

Förbättrar effektiviteten hos Ethereums smarta kontrakt

Årlig förvaltningsavgift 1,95%

Virtune Solana ETP

Virtune Solana ETP

Hanterar tusentals transaktioner per sekund

3% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking för extra ökad säkerhet

Virtune Polygon ETP

Virtune Polygon ETP

Blixtsnabba transaktioner, minimala avgifter

2% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking för ökad säkerhet

Vanliga frågor

Bred kryptoexponering

Virtunes produkter erbjuder regelbaserade investeringsstrategier och exponering mot kryptovalutor kombinerat med staking på ett enkelt och säkert sätt.

Svenskt bolag

Virtune är ett svenskt bolag med svenska ägare och med sitt säte på Kungsgatan 26, Stockholm.

Betrodda partners

Virtune samarbetar med internationella och marknadsledande partners för att skapa säkra och innovativa investeringsprodukter.

Finansiellt institut

Virtune är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen för att förvalta och driva handel med kryptovalutor.

Handla med ditt ISK på