1.95%

Årlig avgift

2%

Årlig stakingbelöning

Polygon logo

Omedelbar transaktionsverifiering

En förbättrad Polygon-investering

Staked Polygon ger dig 2% extra årlig avkastning på din Polygon-investering.

Yield graph

Polygon + staking

Polygon

Ovanstående graf är endast i illustrativt syfte.

Polygon icon

Vad är Polygon?

Polygon (tidigare känd som Matic Network) syftar till att lösa några av de vanligaste problemen med traditionella blockkedjor som Ethereum, inklusive skalbarhet, transaktionshastighet och kostnad. Genom att tillhandahålla en flerskiktad arkitektur som stödjer byggnad av diverse dApps, möjliggör Polygon för utvecklare att skapa skalbara och användarvänliga applikationer utan att kompromissa med säkerhet. Kärnan i Polygons lösning är dess sidokedjor, som kör parallellt med Ethereum-huvudkedjan, vilket möjliggör högpresterande och kostnadseffektiva transaktioner.

Nyckelfunktioner hos Polygon:

Förbättrar Ethereums Effektivitet

Polygon MATIC optimerar Ethereum genom att öka transaktionshastigheten och minska kostnaderna genom sina lager 2-lösningar, vilket gör Ethereum skalbart och mer användarvänligt.

Engagemang för Miljövänlighet

Polygon använder en Proof of Stake (PoS)-mekanism som avsevärt minskar energiförbrukningen jämfört med traditionella Proof of Work (PoW)-nätverk, vilket främjar ett grönare blockchain-ekosystem.

Ekonomiska Transaktionsavgifter

Polygon säkerställer minimala transaktionsavgifter genom att behandla operationer på hjälpkedjor, vilket ekonomiserar DeFi-interaktioner och breddar tillgängligheten.

Snabba och Säkra Krypto Transaktioner

Med sina PoS-validerare garanterar Polygon snabba och säkra transaktioner, vilket ger en effektiv och tillförlitlig plattform för att utveckla skalbara dApps.

Fördelarna med staking

Belöningar:
Precis som en bank ger dig ränta för att behålla dina pengar hos dem, ger staking dig belöningar i form av ytterligare kryptovaluta.

Passiv inkomst:
När du har stakeat din kryptovaluta kan du tjäna belöningar utan att göra något. Detta kan ses som en form av passiv inkomst.

Nätverksdeltagande:
Staking spelar en viktig roll i nätverket för att en blockkedja ska fungera. Ju fler som deltar i staking, desto säkrare blir nätverket

Hur fungerar staking i vår produkt?

Polygon blir stakat direkt från cold-storage hos vårt förvaringsinstitut Coinbase.

Staking belöningarna betalas ut löpande i form av nya Polygon.

Nya Polygon adderas löpande till produkten vilket leder till att den extra avkastning som genereras till följd av staking speglas i kursen för ETPn dagligen.

Detta leder till Virtune Staked Polygon ETP ger exponering mot Polygon med förbättrad avkastning genom staking.

Fysiskt backad

Produkterna är alltid minst 100% fysiskt backade med motsvarande kryptovalutor

Säkert

Institutionell säkerhetsnivå genom en rad säkerhetsåtgärder såsom cold storage

Enkel åtkomst

Lättillgänglig via din bank eller sparplattform utan behov av ett separat konto

Handlas direkt

Alltid likvida och handlas direkt under börsens öppettider som en vanlig aktie

Trygghet för dig som investerare

Non-custodial staking

Vi använder oss av non-custodial staking vilket betyder att vi endast stakar direkt från cold-storage. Detta innebär att vi under inga omständigheter överför kryptovalutor till tredjepart utanför vår kontroll.

Säkerhetsagent

Virtune har en så kallad säkerhetsagent (Collateral Agent) vars syfte är att skydda och företräda investerarna i våra produkter. Kryptovalutorna som förvaras i cold-storage (offline) hos Coinbase är frånskilda Virtunes egna kapital.

Likviditet

Vi stakar som mest 70% av Polygon-innehavet medan 30% förblir unstakat. Det resulterar i att produkten kan köpas och säljas fritt utan inlåsning.

Fysiskt backad

Vår produkt är 100% fysiskt backad vilket innebär att vi alltid förvarar Polygon hos vårt förvaringsinstitut Coinbase till ett värde som motsvarar minst 100% av värdet på alla våra ETPer.

Virtune logo

Vi är Virtune

Vårt namn, Virtune, kommer från orden virtual och fortune. Vi tror starkt på att framtiden för kryptomarknaden bjuder på spännande möjligheter. Vi erbjuder både institutionella och privata investerare tillgång till krypto genom traditionella finansiella produkter som handlas på Nasdaq Stockholm.

Användningsområden

Se våra andra produkter

Virtune Bitcoin ETP

Virtune Bitcoin ETP

Världens största kryptovaluta

Store of value

1.49% årlig förvaltningsavgift

Virtune Staked Ethereum ETP

Virtune Staked Ethereum ETP

Världens näst största kryptovaluta

Staking för förbättrad avkastning

Non-custodial staking för ökad säkerhet

1,40% årlig förvaltningsavgift

Virtune Crypto Top 10 Index ETP

Virtune Crypto Top 10 Index ETP

Bred exponering mot upp till 10 ledande kryptovalutor

Regelbaserad indexstrategi

Månadsvis rebalansering för att spegla aktuella marknadsförhållanden

1,95% årlig förvaltningsavgift

Virtune Chainlink ETP

Virtune Chainlink ETP

Chainlink samarbetar med världsledande finansiella institut

Kopplar samman traditionell finans och krypto

1,49% årlig förvaltningsavgift

Virtune Staked Polkadot ETP

Virtune Staked Polkadot ETP

Kopplar samman blockkedjor

4% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking för ökad säkerhet

Årlig förvaltningsavgift 1,49%

Virtune Arbitrum ETP

Virtune Arbitrum ETP

Skalningslösning för Ethereum

Förbättrar effektiviteten hos Ethereums smarta kontrakt

Årlig förvaltningsavgift 1,95%

Virtune Solana ETP

Virtune Solana ETP

Hanterar tusentals transaktioner per sekund

3% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking för extra ökad säkerhet

Virtune Cardano ETP

Virtune Cardano ETP

Möjliggör enkla globala finansiella transaktioner

2% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking för extra ökad säkerhet

Vanliga frågor

Bred kryptoexponering

Virtunes produkter erbjuder regelbaserade investeringsstrategier och exponering mot kryptovalutor kombinerat med staking på ett enkelt och säkert sätt.

Svenskt bolag

Virtune är ett svenskt bolag med svenska ägare och med sitt säte på Kungsgatan 26, Stockholm.

Betrodda partners

Virtune samarbetar med internationella och marknadsledande partners för att skapa säkra och innovativa investeringsprodukter.

Finansiellt institut

Virtune är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen för att förvalta och driva handel med kryptovalutor.

Handla med ditt ISK på