0.95%

Årlig avgift

3%

Årlig stakingbelöning

solana-logo

Staked Solana ger dig 3% extra årlig avkastning på din Solana-investering.

solana-logo

Vad är Solana?

Solana är en blockchain-plattform som erbjuder snabba och skalbara lösningar för decentraliserade applikationer med en unik kombination av Proof of History och Proof of Stake. Detta ger höga transaktionshastigheter med låga avgifter. Plattformens mål är att överkomma skalbarhetsutmaningar, stödja tusentals transaktioner per sekund

Nyckelfunktioner hos Solana:

Snabba transaktioner och låg latens

Kapabel att hantera tusentals transaktioner per sekund, är Solana perfekt för höggenomströmningsapplikationer som finansiella tjänster och spel.

Skalbarhet och effektivitet

Genom PoH kan Solana tidstämpla transaktioner för mindre samordning mellan noder, vilket leder till lägre kostnader och energiförbrukning än PoW-system.

Fördelarna med staking

Belöningar:

Precis som en bank ger dig ränta för att behålla dina pengar hos dem, ger staking dig belöningar i form av ytterligare kryptovaluta.


Passiv inkomst:

När du har stakeat din kryptovaluta kan du tjäna belöningar utan att göra något. Detta kan ses som en form av passiv inkomst.


Nätverksdeltagande:

Staking spelar en viktig roll i nätverket för att en blockkedja ska fungera. Ju fler som deltar i staking, desto säkrare blir nätverket

Hur fungerar staking i vår produkt?

Solana blir stakat direkt från cold-storage hos vårt förvaringsinstitut Coinbase.

Staking belöningarna betalas ut löpande i form av nya Solana

Nya Solana adderas löpande till produkten vilket leder till att den extra avkastning som genereras till följd av staking speglas i kursen för ETPn dagligen.

Detta leder till Virtune Staked Solana ETP ger exponering mot Solana med förbättrad avkastning genom staking.

Fysiskt backad

Produkterna är alltid minst 100% fysiskt backade med motsvarande kryptovalutor

Säkert

Institutionell säkerhetsnivå genom en rad säkerhetsåtgärder såsom cold storage

Enkel åtkomst

Lättillgänglig via din bank eller sparplattform utan behov av ett separat konto

Handlas direkt

Alltid likvida och handlas direkt under börsens öppettider som en vanlig aktie

Trygghet för dig som investerare

Non-custodial staking

Vi använder oss av non-custodial staking vilket betyder att vi endast stakar direkt från cold-storage. Detta innebär att vi under inga omständigheter överför kryptovalutor till tredjepart utanför vår kontroll.

Säkerhetsagent

Virtune har en så kallad säkerhetsagent (Collateral Agent) vars syfte är att skydda och företräda investerarna i våra produkter. Kryptovalutorna som förvaras i cold-storage (offline) hos Coinbase är frånskilda Virtunes egna kapital.

Likviditet

Vi stakar som mest 70% av Solana-innehavet medan 30% förblir unstakat. Det resulterar i att produkten kan köpas och säljas fritt utan inlåsning.

Fysiskt backad

Vår produkt är 100% fysiskt backad vilket innebär att vi alltid förvarar Solana hos vårt förvaringsinstitut Coinbase till ett värde som motsvarar minst 100% av värdet på alla våra ETPer.

virtune-logo

Vi är Virtune

Vårt namn, Virtune, kommer från orden virtual och fortune. Vi tror starkt på att framtiden för kryptomarknaden bjuder på spännande möjligheter. Vi erbjuder både institutionella och privata investerare tillgång till krypto genom traditionella finansiella produkter som handlas på Nasdaq Stockholm.

Användningsområden

Se våra andra produkter

Virtune Bitcoin ETP

Virtune Bitcoin ETP

Världens största kryptovaluta

Store of value

1.49% årlig förvaltningsavgift

Virtune Staked Ethereum ETP

Virtune Staked Ethereum ETP

Världens näst största kryptovaluta

Staking för förbättrad avkastning

Non-custodial staking för ökad säkerhet

1,40% årlig förvaltningsavgift

Virtune Crypto Top 10 Index ETP

Virtune Crypto Top 10 Index ETP

Bred exponering mot upp till 10 ledande kryptovalutor

Regelbaserad indexstrategi

Månadsvis rebalansering för att spegla aktuella marknadsförhållanden

1,95% årlig förvaltningsavgift

Virtune Chainlink ETP

Virtune Chainlink ETP

Chainlink samarbetar med världsledande finansiella institut

Kopplar samman traditionell finans och krypto

1,49% årlig förvaltningsavgift

Virtune Staked Polkadot ETP

Virtune Staked Polkadot ETP

Kopplar samman blockkedjor

4% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking för ökad säkerhet

Årlig förvaltningsavgift 1,49%

Virtune Arbitrum ETP

Virtune Arbitrum ETP

Skalningslösning för Ethereum

Förbättrar effektiviteten hos Ethereums smarta kontrakt

Årlig förvaltningsavgift 1,95%

Virtune Polygon ETP

Virtune Polygon ETP

Blixtsnabba transaktioner, minimala avgifter

2% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking för ökad säkerhet

Virtune Cardano ETP

Virtune Cardano ETP

Möjliggör enkla globala finansiella transaktioner

2% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking för extra ökad säkerhet

Vanliga frågor

Bred kryptoexponering

Virtunes produkter erbjuder regelbaserade investeringsstrategier och exponering mot kryptovalutor kombinerat med staking på ett enkelt och säkert sätt.

Svenskt bolag

Virtune är ett svenskt bolag med svenska ägare och med sitt säte på Kungsgatan 26, Stockholm.

Betrodda partners

Virtune samarbetar med internationella och marknadsledande partners för att skapa säkra och innovativa investeringsprodukter.

Finansiellt institut

Virtune är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen för att förvalta och driva handel med kryptovalutor.

Handla med ditt ISK på