Hållbarhet

Windmills

Hållbarhet är en viktig del av vår verksamhet

På Virtune är hållbarhet en viktig faktor för oss och vi strävar efter att förena vår affärsstrategi med hållbarhetsinsatser. I en värld där den digitala ekonomin snabbt utvecklas är vi fast beslutna att leda vägen till att erbjuda miljöansvariga och klimatkompenserade krypto ETP:er.


Virtunes vision är tydlig: att revolutionera kryptolandskapet genom att integrera hållbarhet och klimatrelaterade frågor i varje del av vår verksamhet. Vi förstår de påtryckande utmaningarna med miljöpåverkan och energiförbrukning kopplade till vissa kryptovalutor. Det är därför vi har gjort det till vårt uppdrag att inte bara erbjuda innovativa och sofistikerade krypto ETP:er utan även att minimera vår verksamhet och våra produkters klimatpåverkan.


Certifiering - Hållbarhet i Finansbranschen

Virtune ställer höga krav på samtliga sina ledningsgruppsmedlemmar i kompetens och kunskapsnivå kring hållbarhetsrelaterade frågor. Därför har Virtune valt Finanskompetens som leverantör av nedan certifiering som alla ledningsgruppsmedlemmar genomgår vid anställningens början:


Certifiering - Hållbarhet i Finansbranschen


Målet med ovan certifiering är att skapa kännedom och göra Virtunes ledningsgruppsmedlemmar medvetna om de aktiviteter som krävs för att uppnå en omställning till en hållbar framtid. För att uppnå denna omställning på ett effektivt sätt så krävs det kunskap om regelverk och klimatmål, initiativ och en strävan av samtliga medarbetare att bolaget skall bli mer hållbart, vilket Virtune alltid strävar efter.


Certification
Climate Partner logo

Klimatprojekt

Virtune samarbetar med ClimatePartner Sweden AB för våra klimatkompenserande insatser. Vi kompenserar årligen till ett värde som motsvarar en förutbestämd andel av vårt totala förvaltade kapital genom investeringar i en diversifierad portfölj av projekt inom förnybar energi, social impact och naturbaserade projekt. Denna procentuella andel av vårt totala förvaltade kapital ses över årligen och anpassas efter rådande förhållanden. Dessa projekt är i linje med Förenta nationernas 17 hållbarhetsmål och uppfyller bland annat The Gold Standard och The Verified Carbon Standard.

KategoriTeknikPlatsMer information
Naturbaserade lösningarFörnybar energiAsien (kontinent täckande)
Naturbaserade lösningarVindkraftChile
Förnybar energiemPOWERing (förnybar energi)Afrika (kontinenten)
Naturbaserade lösningarAssisterad naturlig regenereringEtiopien